Koncert posvećen sonatama za flautu i kontinuo; izvođači: Miodrag Azanjac, flauta, Olivera Đurđević, klavsen, Miodrag Marković, violončelo