Univerzitetski hor iz Kanzasa, SAD, program: Palestrina, Maton (Mouton), Šajn, Čarls Ajviz (Charles Ives), Aron Koplend (Aaron Copland) (u saradnji sa AKUD Branko Krsmanović)