Lovčeva truba - muzika od IX do XVII veka, izvođači: Ansambl Studentskog kulturnog centra Renesans