Akademski trio, Beograd: Koncert Hajdnovih tria (Haydn)