Gudački Gabrieli Quartet, Velika Britanija; program: Tipet (Tippett), Šimanovski (Шимановский), Betoven (Beethoven) (u saradnji sa Koncertnom poslovnicom Srbije)