Srpski gudački kvartet, program: srpski kompozitori (Srđan Barić, Predrag Milošević, Milan Mihajlović)