Beogradski duvački kvintet; program: Ramo (Rameau), Milo (Milhaud), Tomazi (Tomassi), Arije (Ariet), Damaz (Damase); (u saradnji sa Koncertnom poslovnicom Srbije)