Akademski kamerni orkestar; solisti: Klod Molena (Claude Moléna)  i Gordana Jeftović; dirigent: Dušan Skovran; program: stari majstori i romantičari