Zagrebački kvartet, koncert; izvođači: Josip Klima, violina, Ivan Kuzmić, violina, Ante Živković, viola, Josip Stojanović, violončelo, sudeluje: Milenko Stefanović, klarinet, Beograd; program: J. Stojanović, Ravel, Brams (Brahms) (u saradnji sa Koncertnom poslovnicom Srbije)