Orkestar RTB, dirigent: Mladen Jagušt; solista: Ivanka Simonović; program: Jarnović, Bah (Bach), Mocart (Mozart); (u saradnji sa III programom RTB)