Solistički violinski koncert; izvođači: Jelena Abramović, Olivera Đurđević (u saradnji sa Muzičkom akademijom)