Sonate za flautu i kontinuo; izvođači: Miodrag Azanjac, Olivera Đurđević, Miodrag Marinković; program: Bah (Bach), Vivaldi