Sofijski solisti (Bugarska); dirigent: Vasil Kazandžijev (Васил Казанджијев); program: stari majstori; (u saradnji sa Koncertnom poslovnicom Srbije)