Muzička moderna; izvođači: Kamerni ansambl za savremenu muziku "Sveta Sofija", Skoplje; solisti: Rahilka Burzevska, alt, Nikola Atanasov, flauta, Vladimir Krpan, klavir; dirigent: Toma Prošev; program: savremeni kompozitori (u saradnji sa III programom Radio Beograda)