Novosadski kamerni orkestar (Marijana Fajdige, Natalija Šahovskaja); program: Bokerini (Boccherini), Bah (Bach), Tadeuš Berd (Tadeusz Baird) (Koncertna poslovnica Srbije)