Koncert za kontrabas i klavsen; izvođači: Ljupčo Samardžiski, Olivera Đurđević; program: Defeš, Galijar (Galliard), Marčelo (Marcello), Hendl (Händel), Remo (Remos) (Koncertna poslovnica Srbije)