Srpski gudački kvartet (Branko Pajević, violina, Srboljub Žikić, violina, Petar Ivanović, viola, Ivo Poparić, violončelo); program: Vučković, Hofman (Hofmann), Hristić, Erić