Situacija našeg muzičkog stvaralaštva, razgovor; učestvuju: Mihailo Vukdragović, Srđan Hofman, Vlasta Trajković, Dušan Radić, Vasilije Mokranjac, Aleksandar Obradović, Srđan Barić, Daša Simić; razgovor vodi: Dragutin Gostuški (u saradnji sa redakcijom NIN-a)