Dvomesečni kurs čembala; kurs vodi Olivera Đurđević; kurs pohađaju: Zorica Milovanović, Miloš Petrović, Ljubica Ungurska, Mirjana Tamperović i Darka Petrović