Međunarodno takmičenje Muzičke omladine; discipline: duo violina-klavir i solo pevanje; nagradu SKC-a od 5000 din. dobili su: Ildiko Ban i Katalin Varadi, duo violina-klavir, Ivan Konsulov, solo pevanje