Semiotika muzike
Međunarodni naučni skup o semiotici muzike
(Centar za kulturnu inicijativu Beograd /Pezaro; osnivači Centra: Umetnička akademija Beograd - Muzička akademija, Akademija za likovne umetnosti, Akademija za primenjene umetnosti i Akademija za pozorište, film, radio i televiziju, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Pesaro, Comune di Urbino, Universita degli studi di Urbino, Accademia delle Belle Arti di Urbino; organizacija naučnog skupa: Centar za kulturnu inicijativu i Muzikološki institut SANU u saradnji sa Radiotelevizijom Beograd i Studentskim kulturnim centrom; odbor skupa: Dragutin Gostuški, Dragoslav Stojanović-SIP, Dušan Skovran, Predrag Delibašić, Vladan Radovanović, Branislava Šaper, Petar Teslić, Pino Pajoni/ Pino Paioni, Đino Stefani/ Gino Stefani, Frančesko Sorlini/ Francesco Sorlini)

17. 10. 1973
Otvaranje skupa
Muzički program, Hor Muzičke akademije Collegium musicum; dirigent: Darinka Matić Marović

18. 10. 1973
Gino Stefani, Rim: Situacija u muzičkoj semiotici, predavanje
Dragutin Gostuški, Beograd: Realnost, jezik, muzika predavanje
Henri Pousseur, Lijež (Liege): Analiza, teorija, semantika, predavanje
Jaroslav Jiranke, Prag: Situacija u muzičkoj semiotici u ČSSR, predavanje
Diego Carpitella, Rim: Metrika i ritam u tradicionalnom usmenom pevanju, predavanje
Simha Arom, Pariz: Distribucionalni metod u etnomuzikologiji, predavanje
David Osmond-Smith, Brajton: Formalni ikonizam u muzici, predavanje
Erhard Karkoschka, Štutgart: Naučni metodi u muzičkoj analizi, predavanje
Jean Jacques Nattiez, Montreal: Od distribucionalne analize do stilističke formalizacije, predavanje

19. 10. 1973
Björn Lindblom i Johan Sundberg, Štokholm: Generativna teorija švedskih uspavanki, predavanje
Reiner Kluge, Berlin: Kompjuter i analiza, predavanje
Mario Baroni i Carlo Jacobini, Bolonja: Kompjuterska analiza Bahovih korala, predavanje
Okrugli sto: Semiotika, teorija i analiza
Dušan Kostić, Beograd: Muzika i komunikacija, predavanje
Boris Porena, Rim: Muzika/društvo: semiološko pitanje?, predavanje
Boris Gasparov, Tartu: Neki deskriptivni problemi muzičke semantike, predavanje

20. 10. 1973
Ivan Vitanyi, Budimpešta: Struktura opštih idioma u muzici, predavanje
Tibor Kneif, Berlin: Teorija značenja u muzici, predavanje
Otto Laske, Utreht: Osnovni problemi proceduralne semantičke teorije u muzici, predavanje
Michel Imberty, Pariz: Semantika muzike: strukturalni pristup, eksperimentalni pristup, predavanje
Ivan Focht, Zagreb: Estetika i semiotika, predavanje
Ivo Supičić, Zagreb: Problemi značenje u muzici, predavanje
Celestin Deliege, Brisel: Teorija i praksa strukturalne analize, predavanje

21. 10. 1973
Okrugli sto: Zaključci skupa, predsedava: Pino Paioni, Urbino

0
0
0
s2sdefault