Univerzitetski hor iz Sao Paola; dirigent: Bentio Huarez; program: stari majstori i savremeni južno-američki kompozitori