Avangarde 1840-1970, resital; izvođač: Fred Došek, klavir; program: Detoni, Inkontrera (Marije Incontrera), B. Sakač, Karkoška (Karkoschka), Šopen (Chopin), List (Liszt) (u saradnji sa Muzičkom omladinom)