Posvećujemo Mocartu (Mozart): romantične sonate za violinu i klavir
izvođači: Dragutin Bogosavljević, violina, Nada Bogosavljević, klavir