Ars Pedagogica; koncert klavirskih dela kompozitora - profesora i studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu
izvođači: Dušan Trbojević, Nikola Rackov, Miloš Petrović, Nada Čalić