Posvećujemo Telemanu (Telemann), izvođači: Ansambl Musica florida (Ljubomir Dimitrijević, flauta, Ivan Oreb, oboa, Vinko Popit, violončelo, Smiljka Isaković, čembalo, Zoran Momčilov, gitara, Ladislav Mazei, violončelo kontinuo)