Koncert violinskog dua Gavrilska-Bratoev (Биљана Гаврилска - Божидар Братоев), Skoplje; klavirska saradnja: Zorica Milovanović; program: A. Koreli (Corelli), G. Hendl (Händel), V. A. Mocart (Mozart), B. Martinu (Martinů), B. Bartok