Gosti našeg vremena - Gotfrid Šnajder (Gottfried Schneider), violina (SR Nemačka)
klavirska saradnja: Ljubinka Kostović