Koncert violinskog dua, izvođači: Mirjana Ranković i Iskra Uzelac; klavirska saradnja: Nada Kecman-Bogosavljević; program: J. Bah (Bach), B. Kampanjoli (Campagnoli), V. F. Mocart (Mozart), S. B. Martinu (Martinů)