Koncert za čembalo u baroknoj i klasičarskoj literaturi, izvođači: Akademski kamerni orkestar Fakulteta muzičke umetnosti, dirigent: Dušan Skovran; solisti: Mira Kršljanin, Miloš Petrović, Darka Dimitrijević, Ljubica Grujić, Zorica Milovanović; program: J. Hajdn (Haydn), Đ. Kambini (G. Cambini), K. Ditersdorf (Dittersdorf), J. Bah (Bach)