Posvećujemo Mocartu (Mozart), izvođači: Dragutin Bogosavljević, violina, Nada Bogosavljević, klavir