IV međunarodno takmičenje Muzičke omladine; discipline: flauta, klasična gitara i duvački kvintet