Svečana akademija: izvođači: mešoviti hor Muzičke škole Mokranjac, dirigenti: Aleksandar Krastavčević, Miodrag Janoski; program: Mokranjac, Šubert

Zajednički koncert učenika Muzičke škole Mokranjac i učenika muzičkih škola iz Varšave, Zagreba, Ljubljane, Milana, Sarajeva, Sofije i Subotice
program: Tartini, Bah (Bach), Eben, Rabo, Sen-Sans (Saint-Saëns), Matnoni, Vijenjavski (Wieniawski), Zažicki (Zarzycki), Šuman (Schumann), Kvanc (Quantz), Hajdn (Haydn), Radić