Koncert studenata odseka za klavir Fakulteta muzičke umetnosti, Beograd; izvođači: Nevena Popović, Istra Pečvari, Dubravka Jovićić, Ksenija Zečević, program: Mocart (Mozart), List (Liszt), Skrjabin (Скря́бин), Bartok