Muzička moderna, izvođači: Due Boemi di Praga (Jozef Horak, klarinet, Ema Kovarnova, klavir), Srpski gudački kvartet (Branko Pajević, violina, Živojin Velimirović, violina, Petar Ivanović, viola, Ivo Poparić, vilončelo); program: V. Kučera, H. Puser, M. Štjedron (Štědroň), L. Kubik, A. Koci, V. Trifunović (u saradnji sa III programom Radio Beograda)