Srpski gudački kvartet,  koncert (Branko Pajević, violina, Živojin Velimirović, violina, Petar Ivanović, viola, Ivo Poparić, violončelo)
program: M. Ristić, S. Atanasković, B. Sakač, A. Koci, B. Popović