Note sa ličnom notom - posvećeno instrumentu, izvođači: Olivera Đurđević, klavir, Tatjana Olujić, violina, Dragana Petrović, flauta, Neda Bebler, Miloš Mlejnik, violončelo, Vasil Gelev, klarinet, Ljupčo Samardžiski, kontrabas; Dragoslav Ilić, glumac; program: E. Isai (Ysaye), I. Stravinski (Стравинский), B. Bartok, K. Penderecki, P. Konjović, N. Hercigonja, Z. Hristić