Muzička moderna, koncert
izvođači: Ansambl beogradskih muzičara/ solisti: Vladimir Žikić, klarinet, Kazimierž Pustelak (Kazimierz Pustelak), tenor (Poljska); dirigent: Mladen Jagušt; program: S. Hofman, Lj. Frajt, V. Lutovski, R. Bruči (Brucci) (u saradnji sa III programom Radio Beograda)