Sonatno veče, izvođač: Kire Davidovski, oboa (Skoplje); klavirska pratnja: Tatjana Šopova; program: S. Stojkov, H. Funk, I. Petrić, F. Pulank (Poulenc), P. Hindemit (Hindemith)