Barokni koncert za violinu, izvođači: Akademski kamerni orkestar; dirigent: Dušan Skovran; solisti: Obrad Nedeljković, Tatjana Olujić, Pavle Vujačić, Sreten Krstić (u saradnji sa Fakultetom muzičke umetnosti)