Koncert nagrađenih studenata sa takmičenja muzičkih škola Srbije, Vojvodine i Kosova i studenata Fakulteta muzičke umetnosti, izvođači: Lidija Krizmanić, klavir, Zagreb; Tatjana Humo, klavir, Beograd; Jelena Vladiković, klavir, Beograd (u saradnji sa Udruženjem muzičkih pedagoga Srbije)