Posvećujemo Hajdnu (Haydn), izvođači: Kamerni duo (Nada Kecman-Bogosavljević, klavir, Dragutin Bogosavljević, violina)