Veče baroka; izvođači: Mirjana Ranković, violina, Iskra Uzelac, violina, Eleonora Surutka, klavirska pratnja; program: G. F. Hendl (Händel), T. Vitali, J. S. Bah (Bach), A. Koreli (Corelli)