Note sa ličnom notom - posvećeno Klari Vik (Clara Wieck Schumann), pripremili: Velislava Palačorova, klavir, Milena Pešić, muzički pisac, Svetlana Bojković, glumica (u saradnji sa Muzičkom omladinom)