Paralele: Ludvig van Betoven (Beethoven) - Semjuel Barber (Samuel Barber); izvođač: Džejms Toko (James Tocco), klavir, SAD (u saradnji sa Odeljenjem za kulturu pri Američkoj ambasadi)