Interpretacija - tema: Šta je muzika?
izvođač: Dušan Trbojević, klavir
program: J. Slovenski, F. List (Liszt), A. Skrjabin (Скря́бин), K. Debisi (Debussy), A. A. Mocart (Mozart), E. Suhonjin (Сухонин), J. S. Bah (Bach), S. Mokranjac
(prva u ciklusu koncertantno-predavačko-diskusionih tribina).