Impresije - prvi koncert iz ciklusa Kontrasti
izvođači: Zorica Milovanović, klavir, Milica Barić, harfa, Tahir Kulenović, flauta, program: K. Debisi (Debussy), A. Honeger (Honegger), A. Rusel (Russell), M. Turnije (Tournier), A. Haselman (Hasselmans), K. Salcedo (Salzedo), u saradnji sa Muzičkom omladinom)