Muzička moderna
izvođači: Kamerni ansambl za savremenu muziku Sveta Sofija, Skoplje; dirigent: Toma Prošev; solisti: Julijana Anastasijević, mecosopran, Aci Bertoncelj, klavir, Ciril Škerjanec, violončelo; program: D. Ortakov, I. Lang, R. Bruči (Brucci), T. Prošev, V. Felegar (Fellegar), A. Vebern (Webern) (u saradnji sa III programom Radio Beograda)