Ciklus Kontrasti: Struktura
izvođači: Irina Arsikin-Hajdarović, sopran, Olivera Đurđević, klavir, Beogradski duvački kvintet (Franc Graseli, flauta, Egon Gotvald, oboa, Ernest Ačkun, klarinet, Stjepan Rabuzin, horna, Marijan Bolfan, fagot; program: V. Šenberg (Schoenberg), A. Berg, P. Hindemit (Hindemith)
(u saradnji sa Muzičkom omladinom)