Posvećeno kamernim delima Johana Sebastijana Baha (Bach), izvođači: Zorica Milovanović, Darka Petrović, Mirjana Kršljanin, Ljubica Grujić, Snežana Kulenović, Zoran Buljugić, Dušica Urošević; gosti: Fransoaz Jakovčić, violončelo, Tahir Kulenović, flauta; Aleksandra Ivanović, mecosopran, Ljubomir Dimitrijević, flauta, Ljubomir Veličković, violina, Dragan Petrović, flauta (završni koncert učesnika kursa čembala u sezoni 1975/76; voditelj kursa: Olivera Đurđević)